TRANSPORT

VAN CHARGES 2017-18 as on 01-Apr-2017
R.N STATION N.AMT R.N STATION N.AMT
1 ALIPURA 630 30 KOLKI 420
2 BABAIL 520 31 M.S. COLLEGE 580
3 BALAJI MANDIR 500 32 MADHO NAGAR 700
4 BARGAON 710 33 MAHESHWARI 400
5 BEHAT BUS STAND 500 34 MALAHARI 690
6 BHAGWATI COLONY 590 35 MATAKI 600
7 BIJOPARI 590 36 MEHRWANI 420
8 BIJOPURA 560 37 NAGLA 700
9 BONDAKI 700 38 NAGRAJ PUR 400
10 BOOBKA 710 39 NAWABGANJ CHOWK 700
11 CIVIL HOSPITAL 700 40 NAZIR PUR 410
12 DAUDPURA 640 41 PANSAR 710
13 DEVLA 380 42 PIKI/ MIRZAPUR 550
14 DEVLI 400 43 PURANI CHUNGI 700
15 GANGOTRI VIHAR 530 44 RASULPUR 500
16 GHANNA KHANDI 650 45 REHRI 630
17 GHUNNA 590 46 SADAR THANA 700
18 GILL COLONY 700 47 SAM COLLEGE 700
19 GOPALPURA 400 48 SARKHERI 630
20 GYANAGARH 560 49 TAJPURA 590
21 HASANPUR 560 50 TELIPURA 560
22 JAWAHR PARK 700 51 TIWARA MAJRA 710
23 KALSIA 530 52 WAZIDPUR 590
24 KAPIL VIHAR 700 53 NUMAISH CAMP 700
25 KHERI 630 54 UTSAV PLACE 700
26 KHUBANPUR 650 55 SUMLI 440
27 KHUMRANPUL 700 56 KHIRKA 700
28 BARI MAHESHWARI 680 57 TOPRI 590
29 KHAN PAN 700 58 SHAKLAPURI 710
59 MALAKPUR 630